ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI

De Heliconia Scholarship Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zetten ons geheel in voor het algemeen belang, en hebben daarom de ANBI status toegewezen gekregen door de Belastingdienst in 2010. Dit betekent dat wij geen belasting betalen over schenkingen of nalatenschappen. Particulieren en bedrijven die aan ons doneren kunnen hun giften aftrekken van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit maakt doneren erg aantrekkelijk! Bezoek de Belastingdienst voor meer informatie.

Voorwaarden

Als ANBI voldoet de Heliconia Scholarship Stichting aan de volgende voorwaarden (van belastingdienst.nl):

 • Uw instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • Uw instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Uw instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.