Doelstelling & Visies

Educatie, Gelijkwaardigheid & Emancipatie, Betrokken Community en Transparantie

Onze missie

De Heliconia Scholarship Stichting helpt kansarme jongeren in Indonesië. Dit doen wij door het financieren van vervolgopleidingen met Heliconia Scholarships. Hiermee kunnen jongeren vier jaar lang studeren aan een Indonesische universiteit. Wij ondersteunen getalenteerde en ambitieuze jongvolwassenen uit opvanghuizen, die zelf niet te mogelijkheid hebben tot studeren. Wij zijn de enige stichting in Nederland die zich uitsluitend richt op de financiering van hoger (tertiair) onderwijs in Indonesië.

Vervolgonderwijs is heel belangrijk voor jongvolwassenen in Indonesië. Het geeft hen de mogelijkheid om een ​​sociaal netwerk op te bouwen. Een diploma vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk en zorgt voor een stabiel inkomen. Daarnaast daagt studeren jongeren uit om te geloven in hun eigen vaardigheden en capaciteiten. Het vergroot hun zelfvertrouwen en maakt zelfstandig en zelfredzaam. Hier heeft de hele familie baat bij. Door te studeren krijgen jongeren dus zicht op een toekomst met meer bestaanszekerheid en perspectief. Vervolgonderwijs zou dus voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Helaas is juist vervolgonderwijs slecht toegankelijk voor jongeren in Indonesië. In 2016 volgde maar 28% van de Indonesische jongeren vervolgonderwijs, tegenover 80% in Nederland. Vooral voor jongeren uit achtergestelde gezinnen is het moeilijk om toegang te krijgen tot een universiteit of hogeschool. In 2007 was 70% van alle studenten afkomstig uit de rijkste laag van de bevolking en slechts 10% uit de lagere sociale klasse. Dit komt mede doordat 97% van alle Indonesische universiteiten privé-instellingen zijn die hoge collegegelden hanteren. Publieke universiteiten bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs tegen lagere kosten, maar hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en een zeer complexe toelatingsprocedure. Door hoge collegegelden, moeilijke toelatingstesten en een gebrek aan volledige studiebeurzen en begeleiding, is hoger onderwijs dus lastig toegankelijk voor jongeren uit arme gezinnen (bron: masterscriptie 'Scholarships for Higher Education and Wellbeing in Jakarta' en ons Beleidsplan).

De Heliconia Scholarship Stichting wil hierin verandering brengen. Daarom financieren wij studiebeurzen voor kansarme jongeren. Hierdoor kunnen zij een stap ophoog doen op de maatschappelijke ladder en armoede ontstijgen.

Visies

De Heliconia Scholarship Stichting werkt vanuit de waarden Gelijkwaardigheid & Emancipatie, Betrokken Community en Transparantie & Openheid.

Gelijkwaardigheid en Emancipatie Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te studeren, ongeacht hun sociale, maatschappelijke of culturele achtergrond. Wij gaan uit van de wils- en daadkracht die jongeren in zich dragen om zelf richting aan hun leven te geven. Door onderwijs zijn mensen vaak beter in staat bewuste keuzes te maken, die een weerspiegeling zijn van hun eigen, goedgeïnformeerde en weloverwogen beoordelingen. Heliconia Scholarships bieden jongeren de mogelijkheid om hun eigen persoonlijkheid, talenten en vaardigheden te ontwikkelen en een grote mate van zelfstandigheid te verwerven. Met een universitair diploma gaan bovendien deuren open naar invloedrijke en wetgevende functies. Mensen die zelf zijn opgegroeid in een kansarme omgeving zijn sneller geneigd zich in te zetten voor hun medeburgers die in eenzelfde situatie verkeren. Onze wereld heeft dus meer mensen in leidinggevende posities nodig uit verschillende sociale en culturele achtergronden, zodat de behoeftes uit alle lagen van de samenleving worden gehoord. Dit draagt bij aan de Emancipatie van landen als geheel. Binnen onze stichting zijn alle medewerkers, afgestudeerden en studenten gelijkwaardig aan elkaar en wordt iedereen aangemoedigd de eigen mening en suggesties over onze missie en werkwijze te delen.

Betrokken Community is een van onze belangrijkste waarden. Ondersteuning vanuit Nederland omvat meer dan alleen financiële steun. We zijn een betrokken groep mensen die een persoonlijke band met elkaar delen. Het bestuur in Nederland heeft veel contact met onze samenwerkingspartners, studenten en afgestudeerden in Indonesië. Door deze omgang zijn we allemaal goed geïnformeerd over elkaars werk, behoeften en voortgang. Het stelt ons in staat om onze werkwijze continu te verbeteren. Verschillende sociale achtergronden en culturen komen samen. Interesse en respect voor deze verschillen leidt tot wederzijds begrip en een betere samenwerking. We leren en groeien samen en waarborgen op die manier het succes en de duurzaamheid van onze missie. Zie 'Heliconia Community' hieronder voor meer informatie.

Transparantie en Openheid zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle financiën op een eerlijke manier worden besteed en naar behoren worden verantwoord. Daarom zijn ons beleidsplan, statuten en financiële verslagen voor iedereen te downloaden van onze website. Ook de werk- en studie ervaringen van onze medewerkers, studenten en afgestudeerden delen we met persoonlijke verslagen en foto's. We leren samen door vallen en opstaan en beschrijven daarom ook de vele lessen die we hebben geleerd van onze drop-outs, naamsveranderingen en onszelf overwerken. Voor vragen, suggesties of opmerkingen, neem gerust contact met ons op!

Heliconia Community

Het fundament van onze stichting is dat onze medewerkers, studenten en afgestudeerden een persoonlijke band delen. Over de jaren heen hebben we geleerd dat betrokkenheid met elkaar de belangrijkste sleutel is tot ons succes. Het beheren van een stichting of het afronden van een universitaire opleiding vereisen namelijk toewijding en doorzettingsvermogen. Zowel medewerkers als studenten voelen zich het meest gemotiveerd om hun best te doen, wanneer ze zich gesteund voelen door elkaar. We zorgen er daarom voor dat we ons allen bewust zijn van elkaars inspanningen om deze stichting tot een succes te maken. Elkaars inzet erkennen en aanmoedigen stelt ons in staat ons mooie werk voort te blijven zetten.

We zijn betrokken bij elkaar door dagelijks te chatten, werk- of studieonderwerpen te bespreken en te delen over onze persoonlijke vooruitgang en welzijn. We prijzen elkaars successen en zoeken bij tegenslagen samen naar een oplossing (zie Begeleiding en Ondersteuning voor meer informatie). Zo ontstaat een vriendschapsband waarin we ons veilig en vrij kunnen uitdrukken. Binnen onze organisatie is iedereen gelijkwaardig en aangemoedigd om hun gevoelens en meningen te delen. Dit stelt ons in staat om onze werkwijze voortdurend te verbeteren, omdat we rekening houden met ieders standpunten en behoeften.

Afgestudeerden blijven betrokken bij onze stichting door te helpen met de selectie en begeleiding van nieuwe studenten. Omdat zij, net als onze studenten, zijn opgegroeid in opvanghuizen, begrijpen ze de specifieke uitdagingen en behoeften van onze studenten. Hun expertise en mentorschap zijn dan ook heel waardevol. We organiseren jaarlijks evenementen waar afgestudeerden en studenten elkaar ontmoeten om kennis en vaardigheden te delen en om studieondersteuning aan elkaar te bieden of hulp bij bijvoorbeeld het vinden van een baan na het afstuderen. Daarnaast streven we ernaar dat de bestuursleden in Nederland elke paar jaar Indonesië bezoeken en onze samenwerkingspartners ook naar Nederland komen, om elkaar weer beter te leren kennen en de persoonlijke banden te versterken.

Onze organisatie is gebouwd op de loyaliteit van oprichters Carli en Mili aan elkaar en hun gezamenlijke doel om hoger onderwijs toegankelijk te maken. Deze toewijding aan samen groeien is de basis van onze bredere Heliconia-gemeenschap en waarborgt het succes en de duurzaamheid van onze missie. Lees meer over ons oprichtingsverhaal.

Milieubeleid en duurzaamheid

Klimaatverandering raakt ons allemaal, met stijgende temperaturen in zowel Nederland als Indonesië. We nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving door onze medewerkers, studenten en afgestudeerden aan te moedigen bewuste levenskeuzes te maken, die zo min mogelijk impact hebben op het milieu.

Ons team in Nederland draagt ​​de meeste verantwoordelijkheid tot bewust consumeren, aangezien zij de meeste bestedingsruimte hebben en dus een grotere impact maken. We printen alleen de hoogstnodige papieren voor onze administratie en de meeste communicatie verloopt online. Om de paar jaar vliegen we naar Indonesië of bezoeken onze samenwerkingspartners ons in Nederland om onze persoonlijke banden te versterken. We proberen dit te compenseren door thuis voornamelijk biologisch en vegetarisch te eten en alleen tweedehands of duurzame, ethisch verantwoorde producten te kopen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan ons leven.

Toekomstplannen

De afgelopen jaren (2015 - 2020) lag onze focus vooral op het creëren van een sterke basis voor ons werk. We hebben onze tijd geïnvesteerd in het versterken van de Heliconia Community, het verbeteren van onze selectieprocedure en studentenbegeleiding, vlotte samenwerking tussen Nederland en Indonesië, duidelijke administratie en deze nieuwe meertalige website. We zijn nu klaar om onze missie te delen met een internationaal publiek, nieuwe donateurs aan te trekken en ons werk voort te zetten tot ver in de toekomst! We streven ernaar elk jaar vier tot zes nieuwe studenten een studiebeurs te verstrekken, zodat wij gemiddeld 20 actieve studenten in ons programma hebben. Aangezien onze afgestudeerden verbonden blijven aan onze stichting, groeit de Heliconia Community elk jaar.

Met nieuwe fondsen kunnen we meer studiebeurzen verstrekken en de Heliconia-gemeenschap verder uitbreiden. De groter wordende groep studenten en afgestudeerden zorgt ervoor dat het Heliconia-netwerk steeds verder uitbreid. Meer kennis, vaardigheden en middelen kunnen worden gedeeld en onze positieve impact steeds vergroot. Op dit moment doneren enkele afgestudeerden met een goede baan maandelijks aan de stichting. Dit draagt ​​bij aan het beschikbaar kunnen stellen van studiebeurzen aan de volgende generatie studenten. Ons uiteindelijke doel is om een ​​officiële stichting in Indonesië op te richten, waardoor ook sponsors in eigen land aangetrokken kunnen worden. We hopen dat onze missie uiteindelijk meer steun krijgt in Indonesië zelf, waardoor de effectiviteit en duurzaamheid van ons werk beter worden gewaarborgd. Zie ons beleidsplan voor meer informatie.