FAQ

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen en antwoorden over onze stichting.

Heeft u nog andere vragen, neem dan contact met ons op!

ORGANISATIE VRAGEN

U kunt ons steunen door een donatie te doen of ons verhaal te delen. Ga naar onze Doneer pagina voor meer informatie!
Blijf op de hoogte van onze activiteiten door u in te schrijven voor onze halfjaarlijkse nieuwsbrief. Ga naar Nieuwsbrief en laat uw e-mailadres achter zodat wij u kunnen bereiken. Bezoek de Nieuwspagina voor eerdere updates!
Jazeker! We zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen met fondsenwerving. In Indonesië hebben we Naomi Indah Sari als onze fulltime medewerker, die in alle behoeften van onze studenten voorziet. We bieden dus geen vrijwilligersprojecten aan in Indonesië zelf, waarbij vrijwilligers in contact komen met onze studenten.
(Zelf)reflectie en communicatie zijn de sleutel tot elk succes! We hebben voortdurend contact met elkaar en staan samen stil bij elke stap die we zetten. We hebben geen hiërarchie binnen onze organisatie en moedigen iedereen in onze Heliconia Community (medewerkers, samenwerkingspartners, studenten en afgestudeerden) aan om hun gevoelens en meningen te delen. Dit stelt ons in staat om ons werk constant te verbeteren, omdat ieders stem wordt gehoord en we ons bewust zijn van elkaars behoeften en vorderingen. Zie Heliconia Community, onder Doelstelling & Visies en Oprichtingsverhaal voor meer informatie.
We zijn pas onlangs begonnen met het financieren van studiebeurzen voor jonge Indonesische mannen, vanwege de goede contacten die onze samenwerkingspartners hebben met diverse meisjesopvangcentra. Sinds 2019 werken we echter ook samen met een jongensopvang. We streven ernaar om in de toekomst meer jonge ambitieuze mannen een Heliconia Scholarship aan te bieden, omdat we bij het selecteren van kandidaten vooral willen focussen op de persoonlijke motivatie van de kandidaat, en niet op geslacht. Bovendien volgen in Indonesië meer vrouwelijke dan mannelijke studenten tertiair onderwijs. Toegang tot hoger onderwijs wordt voornamelijk bemoeilijkt door sociale achtergrond, en dus minder door geslacht. Wij willen daarom graag jongeren van alle geslachten ondersteunen, wanneer zij de motivatie en het doorzettingsvermogen hebben om aan de universiteit te studeren. Zie Doelstelling & Visies en ons Beleidsplan voor meer informatie.
De afgelopen jaren (2015 - 2020) hebben we ons vooral gericht op het creëren van een sterke basis voor ons werk. Nu zijn we klaar om onze missie te delen met een internationaal publiek, nieuwe donateurs aan te trekken en ons werk tot ver in de toekomst uit te dragen! We zijn van plan om elk jaar vijf tot acht nieuwe studenten in ons programma op te nemen. Zie Doelstelling & Visies en ons Beleidsplan voor meer informatie.
Allereerst is het geweldig dat u van plan bent anderen te ondersteunen! Het belangrijkste daarbij is om eerst een gedegen behoefteanalyse te maken. Wat zijn de daadwerkelijke behoeften van de mensen die u wilt ondersteunen? En wat zijn de behoeften van de NGO? Moedig alle betrokkenen aan om hun gevoelens en meningen te delen om daar achter te komen. Creëer een veilige omgeving, waarin elke stem gelijk is en met alle standpunten rekening wordt gehouden. Neem de tijd om samen de perfecte werkwijze te vinden en onthoud dat open communicatie en (zelf)reflectie de sleutel zijn tot vruchtbare samenwerking! Zie Oprichtingsverhaal voor meer informatie over onze reis hierin.

FINANCIËLE VRAGEN

U kunt aan ons doneren met iDeal, creditcard en PayPal of door zelf een directe bankoverschrijving te doen naar onze bankrekening in Nederland. Ga naar onze Doneer pagina voor meer informatie!
Voor donateurs met IBAN is onze voorkeursdonatiemethode (periodieke) bankoverschrijving rechtstreeks naar onze Nederlandse bankrekening, omdat dan geen verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Zie onze Doneer pagina voor meer informatie! Donateurs zonder IBAN kunnen aan ons doneren met creditcard, PayPal of iDeal via de donatieknop op onze Doneerpagina. Bedankt voor uw steun!
U kunt uw donatie rechtstreeks overmaken naar onze bankrekening in Indonesië, om internationale overschrijvingskosten te vermijden. Ga naar onze Doneer pagina voor onze Indonesische bankgegevens. Bedankt voor uw steun!
Om terugkerende donaties aan ons te starten door middel van directe bankoverschrijving, logt u in op uw eigen bankrekening. U kunt zelf maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse donaties aan ons instellen. Ga naar onze Doneer pagina voor onze bankgegevens! Om terugkerende donaties te stoppen, logt u ook in op uw bankrekening en annuleert u daar uw donatieplan. Bedankt voor uw steun!
Om terugkerende PayPal-donaties te starten, gaat u naar onze doneerpagina en klikt u op de Doneer knop. U kunt kiezen of u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks aan ons wilt doneren. Log in op uw eigen PayPal-account om uw terugkerende donaties te stoppen. Bedankt voor uw steun!
Om terugkerende creditcarddonaties te starten, gaat u naar onze donatiepagina en klikt u op de knop Doneer. U kunt kiezen of u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks aan ons wilt doneren. Log in op uw eigen creditcardaccount om uw terugkerende donaties te stoppen. Bedankt voor uw steun!
Uw gift zal goed terecht komen, want de Heliconia Scholarship Stichting zorgt dat zoveel mogelijk inkomsten direct ten bate komen van de studenten. Het bestuur in Nederland werkt dan ook op vrijwillige basis en ontvangt geen salaris. In Nederland hebben we één parttime medewerker en in Indonesië hebben we één vaste medewerker in dienst. Al onze gewerkte uren voor de stichting worden geregistreerd en door elkaar gemonitord. Zie Beloningsbeleid onder Ons Team voor meer informatie. Overige kosten in Nederland en Indonesië zijn beperkt en bestaan voornamelijk uit website hosting en onderhoud, bankkosten en transportkosten van onze samenwerkingspartners voor bezoeken aan de opvanghuizen, universiteiten en studenten. Transparantie en openheid zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle financiën eerlijk worden besteed. Daarom doen wij uitgebreid verslag van al onze inkomsten en uitgaves in onze financiële jaarverslagen, die u onder Verantwoording kunt vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op!
Binnen onze organisatie wordt financiële transparantie gewaarborgd doordat alle bestuursleden onze bankrekeningen in zowel Nederland als Indonesië kunnen raadplegen. Alle uitgaven worden gerapporteerd en aangeleverd met een betalingsbewijs. We ontvangen maandelijks een transactieoverzicht uit Indonesië en sturen ook het jaarlijkse transactieoverzicht van onze Nederlandse bankrekening naar onze samenwerkingspartners. Alle gewerkte uren voor onze stichting worden geregistreerd en door elkaar gemonitord.
Een donatie die door de donateur zelf is overgemaakt, is een schenking die officieel niet hoeft te worden gerestitueerd zodra deze op onze rekening is gestort. Als u echter zeker weet dat uw bijdrage naar u moet terugkeren, stuur ons dan een bericht, dan kijken we wat we kunnen doen.