De Heliconia Scholarship

financiert een vierjarige vervolgopleiding aan een Indonesische universiteit voor kansarme jongeren in Jakarta.

Heliconia Scholarship

De Heliconia Scholarship Stichting financiert vervolgopleidingen voor jongeren uit opvanghuizen in Jakarta, zodat zij kunnen studeren aan een Indonesische universiteit. De Heliconia Scholarship bestaat uit het jaarlijkse collegegeld en extra toelagen indien nodig. Tevens worden onze studenten gedurende hun gehele studieperiode intensief ondersteund en begeleid door Ons Team en de Heliconia Community. Een studie duurt doorgaans vier jaar.

Collegegeld

Het collegegeld voor één jaar studeren verschilt aanzienlijk per studie en universiteit. Publieke universiteiten hanteren lagere studiekosten en staan hoger in aanzien dan privé-universiteiten, maar zijn moeilijker toegankelijk vanwege hoge toelatingseisen en een beperkt aantal beschikbare plekken. Momenteel studeren al onze studenten aan privé-universiteiten.

De hoogte van het collegegeld wordt bij privé-universiteiten gebaseerd op de cijfers van de middelbare school en een toelatingstest. Aan het begin van het eerste jaar wordt inschrijfgeld in rekening gebracht. Tevens wordt het lesgeld elk semester opnieuw berekend aan de hand van het aantal vakken dat de student volgt. Uiteraard streven we ernaar om onze studenten te laten studeren aan universiteiten waar de prijs en kwaliteit in verhouding zijn. Helaas kunnen studenten in Indonesië vaak niet zelf kiezen bij welke universiteit ze gaan studeren, en moeten zij zich aanmelden voor meerdere universiteiten en dan afwachten waar ze worden toegelaten. Het precieze collegegeld is daardoor moeilijk in te schatten. Hieronder geven we een indicatie van het gemiddelde collegegeld. De daadwerkelijke uitgaven per student staan vermeld in onze financiële jaarverslagen.

Een overboeking voor studiekosten wordt door onze studenten aangevraagd via een 'transfer request' formulier. De stichting heeft een bankrekening in Indonesië van waaruit samenwerkingspartner Naomi de studiekosten rechtstreeks overmaakt naar de universiteiten. Van alle transacties ontvangen wij de bonnen. De bankrekening in Indonesië is inzichtelijk voor onze beide samenwerkingspartners en ook voor het bestuur in Nederland.

Toelages

Indien nodig ontvangen studenten toelages. Deze kunnen zij aanvragen na overleg met onze samenwerkingspartners. De toelage is bedoeld voor aanvullende studiekosten, zoals studieboeken, transportkosten en accommodatie, en wordt toegekend wanneer een student zelf onvoldoende middelen heeft om hierin te voorzien. Toelages worden overgemaakt van onze Indonesische bankrekening naar de persoonlijke bankrekeningen van de studenten. Studenten leveren bonnen in van hun extra uitgaves. In onze financiële jaarverslagen staat hoeveel wij per student aan toelages hebben uitgegeven.

Begeleiding en Ondersteuning

De Heliconia Scholarship omvat ook intensieve begeleiding en ondersteuning aan onze studenten, gedurende hun gehele studieperiode. Deze begeleiding houdt in dat onze samenwerkingspartners wekelijks contact onderhouden met de studenten, informeren naar hun welbevinden en bijhouden hoe hun studie vordert. Deze persoonlijke begeleiding is van groot belang voor onze studenten, omdat het hen aanmoedigt het beste uit zichzelf te halen. Tevens wordt er door deze betrokkenheid een vertrouwensband opgebouwd, waardoor de studenten zich veilig voelen hun gevoelens met ons te delen, ook als er bijvoorbeeld tegenslagen zijn.

Onze samenwerkingspartners zorgen ervoor dat examens, (afstudeer)presentaties, het behalen van goede cijfers, verjaardagen en andere bijzondere momenten worden benoemd en gevierd in de gezamenlijke chatgroep, zodat iedereen elkaar kan aanmoedigen en ondersteunen. Studenten ontvangen bij aanvang van de studie een warme welkomstbrochure van Ons Team en een Heliconia Welkomsttas, met bijvoorbeeld Heliconia pennen, een notebook, sleutelhanger, een T-shirt en drinkfles, zodat zij zich meteen verbonden voelen met onze Heliconia Community. Onze voorzitter stuurt elk semester persoonlijke e-mails naar onze studenten met aanmoedigende feedback op de voortgangsrapporten die zij hebben ingeleverd. Onze samenwerkingspartners zijn aanwezig bij afstudeerceremonies en geven kaartjes en kleine cadeautjes wanneer iemand mijlpalen heeft behaald.

Deze persoonlijke ondersteuning en begeleiding zijn essentieel voor onze studenten, omdat het Indonesische studentenleven heel uitdagend kan zijn en een stuk zwaarder dan in bijvoorbeeld Nederland. Lessen worden vaak onverwacht uitgesteld tot een later tijdstip dezelfde dag omdat docenten nog niet aanwezig zijn, waardoor dagen op de campus lang kunnen zijn. Dit bemoeilijkt het plannen van huiswerk, rust en andere activiteiten. De studiedruk is ook hoog, met weinig begeleiding van docenten of studentcoaches. Daarnaast wordt er van studenten vaak verwacht dat zij deelnemen aan extra curriculaire activiteiten, waardoor de druk verder toeneemt. Dan is er vervoer van en naar de campus in de drukke hoofdstad Jakarta. De studenten moeten zich verplaatsen in volle, hete treinen en bussen, die vaak vaststaan in lange files. Hierdoor kan het reizen vele uren in beslag nemen. Kortom, studeren vraagt ​​veel van studenten en veel jongeren gaan liever direct werken na de middelbare school om inkomen te genereren voor zichzelf en hun families, in plaats van jarenlang te moeten investeren in een opleiding. Het is dus van groot belang dat onze samenwerkingspartners, de afgestudeerden en het bestuur in Nederland intensief en persoonlijk betrokken zijn bij onze studenten, om drop-outs te voorkomen en te zorgen dat iedereen zijn of haar studententijd goed doorkomt, ook als er tegenslagen zijn.

Indicatie studiekosten

We streven ernaar zoveel mogelijk jongeren te helpen. Daarom vragen wij kandidaten zich in te schrijven voor universiteiten met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Toch komt het soms voor dat een kandidaat alleen wordt toegelaten tot een universiteit waar de prijs-kwaliteitsverhouding minder optimaal is. We kunnen instemmen met relatief hoge studiekosten, als het alternatief is dat een kandidaat helemaal niet kan studeren. De beslissing of we een studie financieren of niet, wordt altijd genomen in overleg met onze samenwerkingspartners, onze experts in het veld.

Indicatie volledige studiekosten in het studiejaar 2019 – 2020 

Economie aan de privé-instelling Universitas Tarumanagara:

  • Één academisch jaar: €1.875,- (Rp. 14.500.000 per semester, Rp. 29.000.000 per jaar).
  • Inschrijvingskosten (eenmalig): €1.614,- (Rp. 25.000.000).
  • Jaarlijkse toelages: €400,-.
  • Selectie, begeleiding & administratie: €400,-.
  • Volledige vierjarige studie (collegegeld, inschrijfgeld, jaarlijkse toelages en begeleiding & administratie): €12.314,-.

Economie aan de publieke instelling Universitas Negeri Jakarta:

  • Één academisch jaar: €830,- (Rp. 6.400.00 per semester, Rp. 12.800.000 per jaar).
  • Jaarlijkse toelages: €400,-.
  • Selectie, begeleiding & administratie: €400,-
  • Volledige vierjarige studie (collegegeld, jaarlijkse toelages en begeleiding & administratie): €6.520,-.

Selectie van Kandidaten

Al onze werkwijzen zijn ontwikkeld in samenwerking met Mili Chana en Naomi Indah Sari, onze samenwerkingspartners in Indonesië. Na een selectieprocedure worden de aangenomen studenten ingeschreven bij de universiteiten en studies van hun keuze. Het collegegeld wordt betaald door de stichting en waar nodig ontvangen de studenten een toelage. Tijdens hun studie dienen studenten voortgangsrapporten en hun cijferlijsten in, zodat wij hun studieproces kunnen volgen en waar nodig assisteren.
Doelgroep: kandidaten voor de Heliconia Scholarship worden door onze samenwerkingspartners geselecteerd uit opvanghuizen in Indonesië. Kinderen wonen in opvanghuizen wanneer hun ouders en andere familieleden overleden zijn of niet in staat om zelf voor de kinderen te zorgen, vaak vanwege financiële armoede. De opvanghuizen bieden onderdak en onderwijs tot aan de middelbare school. Na hun eindexamen moeten de jongeren terugkeren naar hun familie, trouwen of zelfstandig wonen en werken in slecht betaalde banen. Wanneer ze in aanmerking komen voor een Heliconia Scholarship, bieden de opvanghuizen vaak aan om onderdak te blijven faciliteren tot aan het afstuderen. Op die manier dragen de opvanghuizen bij aan hun vervolgopleiding. Onze huidige studenten zijn geselecteerd uit Panti Asuhan Dorkas, Panti Asuhan Hati Suci, Panti Asuhan Pa van der Steur en Panti Asuhan Vincentius Putra, allen gelegen in Jakarta. De meeste van onze studenten wonen daar ook nog steeds.
Stap 1 – motivatiebrief en interview: selectie van kandidaten gebeurt in overeenstemming met de jongeren, de besturen van de opvanghuizen, de eventuele ouders of andere familieleden van de kandidaten, de samenwerkingspartners en het bestuur in Nederland. Kandidaten die in aanmerking willen komen voor de Heliconia Scholarship, sturen een motivatiebrief en hun middelbare schoolcijfers naar onze samenwerkingspartners Naomi en Mili. In hun motivatiebrief geven de kandidaten aan waarom ze willen studeren en welke studie en universiteit hun voorkeur heeft. Na meerdere interviews met Naomi, Mili en onze afgestudeerden en overleg met het bestuur van de opvanghuizen, het bestuur in Nederland en de familieleden, wordt bepaald of de kandidaat de Heliconia Scholarship krijgt toegewezen.

 

Stap 2 – kosten bepaling en overeenkomst ondertekenen: wanneer de kandidaten zijn aangenomen voor de Heliconia Scholarship en toegelaten tot de universiteit, wordt vastgesteld of de student toelages ontvangt. Wanneer bijvoorbeeld een bijdrage voor studieboeken of accommodatie noodzakelijk is, kunnen studenten hiervoor een verzoek indienen, gedurende hun gehele studieperiode. Tevens ondertekenen studenten een overeenkomst. Hierin zijn de rechten (m.b.t. financiële ondersteuning vanuit de stichting) en plichten van de student opgenomen. Met het ondertekenen van de overeenkomst geeft de student aan de studie binnen de gebruikelijke termijn te volbrengen, de toelages (indien van toepassing) uitsluitend voor studiezaken aan te wenden en voortgangsrapporten op tijd in te leveren.
Continuering: gedurende de gehele studieperiode houden de studenten de samenwerkingspartners en het bestuur in Nederland op de hoogte van hun welzijn en studievoortgang. Ze doen dit door te chatten, te bellen en voortgangsrapporten te schrijven. Lees over hun persoonlijke ervaringen op de universiteit door te klikken op hun profielen! Aan het eind van elk semester leveren de studenten hun cijferlijst in. Op basis van de cijfers en voortgangsrapporten beoordelen de samenwerkingspartners en het bestuur de studievoortgang van de studenten en of de financiële ondersteuning wordt voortgezet. Uiteraard kunnen de studenten zelf ook altijd terecht bij de samenwerkingspartners en het bestuur voor advies en ondersteuning. Wanneer een student door omstandigheden problemen ondervindt tijdens de studie, kan hij of zij om extra ondersteuning vragen of om een uitzondering op de normaal geldende regels.