De Heliconia Scholarship

financiert een vierjarige vervolgopleiding aan een Indonesische universiteit voor kansarme jongeren in Jakarta.

Heliconia Scholarship

De Heliconia Scholarship Stichting financiert vervolgopleidingen voor jongeren uit opvanghuizen in Jakarta, zodat zij kunnen studeren aan een Indonesische universiteit. De Heliconia Scholarship bestaat uit het jaarlijkse collegegeld en extra toelagen indien nodig. Tevens worden onze studenten gedurende hun gehele studieperiode intensief ondersteund en begeleid door Ons Team en de Heliconia Community. Een studie duurt doorgaans vier jaar.

Collegegeld

Het collegegeld voor één jaar studeren verschilt aanzienlijk per studie en universiteit. Publieke universiteiten hanteren lagere studiekosten en staan hoger in aanzien dan privé-universiteiten, maar zijn moeilijker toegankelijk vanwege hoge toelatingseisen en een beperkt aantal beschikbare plekken. Momenteel studeren al onze studenten aan privé-universiteiten.

Toelages

Indien nodig ontvangen studenten toelages. Deze kunnen zij aanvragen na overleg met onze samenwerkingspartners. De toelage is bedoeld voor aanvullende studiekosten, zoals studieboeken, transportkosten en accommodatie, en wordt toegekend wanneer een student zelf onvoldoende middelen heeft om hierin te voorzien. Toelages worden overgemaakt van onze Indonesische bankrekening naar de persoonlijke bankrekeningen van de studenten. Studenten leveren bonnen in van hun extra uitgaves. In onze financiële jaarverslagen staat hoeveel wij per student aan toelages hebben uitgegeven.

Begeleiding en Ondersteuning

De Heliconia Scholarship omvat ook intensieve begeleiding en ondersteuning aan onze studenten, gedurende hun gehele studieperiode. Deze begeleiding houdt in dat onze samenwerkingspartners wekelijks contact onderhouden met de studenten, informeren naar hun welbevinden en bijhouden hoe hun studie vordert. Deze persoonlijke begeleiding is van groot belang voor onze studenten, omdat het hen aanmoedigt het beste uit zichzelf te halen. Tevens wordt er door deze betrokkenheid een vertrouwensband opgebouwd, waardoor de studenten zich veilig voelen hun gevoelens met ons te delen, ook als er bijvoorbeeld tegenslagen zijn.

Indicatie studiekosten

We streven ernaar zoveel mogelijk jongeren te helpen. Daarom vragen wij kandidaten zich in te schrijven voor universiteiten met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Toch komt het soms voor dat een kandidaat alleen wordt toegelaten tot een universiteit waar de prijs-kwaliteitsverhouding minder optimaal is. We kunnen instemmen met relatief hoge studiekosten, als het alternatief is dat een kandidaat helemaal niet kan studeren. De beslissing of we een studie financieren of niet, wordt altijd genomen in overleg met onze samenwerkingspartners, onze experts in het veld.

Indicatie volledige studiekosten in het studiejaar 2019 – 2020 

Economie aan de privé-instelling Universitas Tarumanagara:

  • Één academisch jaar: €1.875,- (Rp. 14.500.000 per semester, Rp. 29.000.000 per jaar).
  • Inschrijvingskosten (eenmalig): €1.614,- (Rp. 25.000.000).
  • Jaarlijkse toelages: €400,-.
  • Selectie, begeleiding & administratie: €400,-.
  • Volledige vierjarige studie (collegegeld, inschrijfgeld, jaarlijkse toelages en begeleiding & administratie): €12.314,-.

Economie aan de publieke instelling Universitas Negeri Jakarta:

  • Één academisch jaar: €830,- (Rp. 6.400.00 per semester, Rp. 12.800.000 per jaar).
  • Jaarlijkse toelages: €400,-.
  • Selectie, begeleiding & administratie: €400,-
  • Volledige vierjarige studie (collegegeld, jaarlijkse toelages en begeleiding & administratie): €6.520,-.

Selectie van Kandidaten

Al onze werkwijzen zijn ontwikkeld in samenwerking met Mili Chana en Naomi Indah Sari, onze samenwerkingspartners in Indonesië. Na een selectieprocedure worden de aangenomen studenten ingeschreven bij de universiteiten en studies van hun keuze. Het collegegeld wordt betaald door de stichting en waar nodig ontvangen de studenten een toelage. Tijdens hun studie dienen studenten voortgangsrapporten en hun cijferlijsten in, zodat wij hun studieproces kunnen volgen en waar nodig assisteren.