Ons Team

in Nederland en Indonesië

De Heliconia Scholarship Stichting heeft drie bestuursleden en een medewerker in Nederland en twee medewerkers in Indonesië. We hebben allen wekelijks contact met elkaar om werkzaken te bespreken en op de hoogte te blijven van elkaars persoonlijke leven. Klik op onze profielen voor meer informatie over ons en ons werk (alleen beschikbaar in het Engels)!

Chairperson
Secretary
Operational Manager & Founder
Head of Student Affairs
Student Affairs & Founder

Heliconia Community

Ons belangrijkste fundament is dat onze medewerkers, studenten en afgestudeerden persoonlijk met elkaar verbonden zijn. We investeren actief in elkaar door op de hoogte te blijven van ieders voortgang en welzijn. Zo ontstaat een vriendschappelijkheid waardoor we ons veilig en vrij kunnen uiten. Afgestudeerden blijven betrokken bij onze stichting door te helpen bij de selectie en begeleiding van nieuwe studenten. Door het onderhouden van contact met alle leden van onze Heliconia-gemeenschap, kunnen we onze werkmethoden voortdurend verbeteren, omdat we rekening houden met ieders standpunten en behoeften. Onze organisatie is gebouwd op de loyaliteit van oprichters Carli en Mili aan elkaar en hun gezamenlijke doel om hoger onderwijs toegankelijk te maken. Deze toewijding aan samen groeien is de basis van onze bredere Heliconia-gemeenschap en waarborgt het succes en de duurzaamheid van onze missie. Lees meer over onze doelstelling & visies en oprichtingsverhaal.

Beloningsbeleid

De Heliconia Scholarship Stichting zorgt dat zoveel mogelijk inkomsten direct ten bate komen van de studenten. Het bestuur in Nederland werkt dan ook op vrijwillige basis en ontvangt geen salaris. Omdat we elk jaar meer studiebeurzen verstrekken zijn onze verantwoordelijkheden de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Samenwerkingspartner Naomi is daarom in 2019 onze eerste fulltime medewerker geworden in Indonesië, na eerst vrijwilliger te zijn geweest sinds 2012. Tevens is oprichter en voormalig voorzitter Carli Kooper in 2021 onze operationeel manager geworden. Sindsdien ontvangt zij een vergoeding voor de parttime uren die zij werkt voor onze stichting, na eerst vrijwilliger te zijn geweest sinds 2009.  Samenwerkingspartner Mili werkt parttime voor onze organisatie en ontvangt een vergoeding per uur. Alle gewerkte uren voor de stichting worden geregistreerd en door elkaar gemonitord. Transparantie en openheid zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle financiën eerlijk worden besteed. Daarom doen wij uitgebreid verslag van al onze inkomsten en uitgaves in onze financiële jaarverslagen.