• Engels
  • Nederlands
  • Indonesisch

Ons Team

in Nederland en Indonesië

De Heliconia Scholarship Stichting heeft drie bestuursleden in Nederland en twee samenwerkingspartners in Indonesië.

Bestuur & Samenwerkingspartners

Het bestuur plant en organiseert de bezigheden van de stichting in Nederland en komt regelmatig bijeen om de voortgang van de stichting te bespreken. Samenwerkingspartners Naomi Indah Sari en Mili Chana zijn belangrijke schakels tussen het bestuur in Nederland en de studenten in Indonesië. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van de studenten in Indonesië. We hebben allen wekelijks contact met elkaar om werkzaken te bespreken en op de hoogte te blijven van elkaars persoonlijke leven. Klik op onze profielen voor meer informatie over ons en ons werk (alleen beschikbaar in het Engels)!

Chairperson & Founder
Secretary
Treasurer
Student Affairs
Student Affairs & Founder

Heliconia Community

Ons belangrijkste fundament is dat bestuursleden, samenwerkingspartners, studenten en afgestudeerden persoonlijk met elkaar verbonden zijn. We investeren actief in elkaar door op de hoogte te blijven van ieders voortgang en welzijn. Zo ontstaat een vriendschappelijkheid waardoor we ons veilig en vrij kunnen uiten. Afgestudeerden blijven betrokken bij onze stichting door te helpen bij de selectie en begeleiding van nieuwe studenten. Door het onderhouden van contact met alle leden van onze Heliconia-gemeenschap, kunnen we onze werkmethoden voortdurend verbeteren, omdat we rekening houden met ieders standpunten en behoeften. Onze organisatie is gebouwd op de loyaliteit van oprichters Carli en Mili aan elkaar en hun gezamenlijke doel om hoger onderwijs toegankelijk te maken. Deze toewijding aan samen groeien is de basis van onze bredere Heliconia-gemeenschap en waarborgt het succes en de duurzaamheid van onze missie. Lees meer over onze doelstelling & visies en oprichtingsverhaal.

Beloningsbeleid

De Heliconia Scholarship Stichting zorgt dat zoveel mogelijk inkomsten direct ten bate komen van de studenten. Het bestuur in Nederland werkt dan ook op vrijwillige basis en ontvangt geen salaris. Alleen voorzitter Carli krijgt een kleine vergoeding van gemaakte kosten bij het uitvoeren van haar taken, aangezien zij de meeste werkzaamheden uitvoert. De vergoeding bestaat uit de jaarlijkse wettelijk vastgestelde vacatiegelden voor het voorbereiden en begeleiden van de vergaderingen en een vrijwilligersvergoeding per uur voor de tijd die zij aan de stichting werkt. Omdat we elk jaar meer studiebeurzen verstrekken zijn onze verantwoordelijkheden de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Samenwerkingspartner Naomi is daarom in december 2019 onze eerste fulltime medewerker geworden. Zij ontvangt een maandsalaris. Samenwerkingspartner Mili ontvangt een vrijwilligersvergoeding per uur. Alle gewerkte uren voor de stichting worden geregistreerd en door elkaar gemonitord. Alle overige kosten in Nederland en Indonesië zijn beperkt en bestaan voornamelijk uit website hosting en onderhoud, bankkosten en transportkosten van onze samenwerkingspartners voor bezoeken aan de opvanghuizen, universiteiten en studenten. Transparantie en openheid zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle financiën eerlijk worden besteed. Daarom doen wij uitgebreid verslag van al onze inkomsten en uitgaves in onze financiële jaarverslagen.