Verantwoording

Transparantie en openheid zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle financiën eerlijk worden besteed.

Transparantie

Al onze inkomsten en uitgaven worden verantwoord in onze jaarlijkse financiële verslagen en online gepubliceerd. Ook ons ​​beleidsplan en statuten zijn beschikbaar op onze website.

Binnen onze organisatie wordt financiële transparantie gewaarborgd doordat bestuursleden en medewerkers onze bankrekeningen in zowel Nederland als Indonesië kunnen raadplegen. Alle uitgaven worden gerapporteerd en aangeleverd met betalingsbewijs. We ontvangen maandelijks een transactieoverzicht uit Indonesië en sturen ook het ​​jaarlijkse transactieoverzicht van de Nederlandse bankrekening naar onze samenwerkingspartners. Voor informatie over ons beloningsbeleid, ga naar Ons Team.

We dragen onze huidige naam sinds 2019 en hebben verslagen sindsdien ook beschikbaar in het Engels. Verslagen van voor die tijd zijn alleen beschikbaar in het Nederlands.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen!